Komunikat Prodziekana ds. studenckich

Szanowni Studenci,

w związku z decyzją Pani Rektor prof. UW dr hab. Jolanty Choińskiej-Miki uprzejmie informuję, że zaszły zmiany co do obowiązku zaliczania przedmiotów ogólnouniwersyteckich przez studentów kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Sytuacja przedstawia się następująco:

1) Osoby, które rozpoczęły studia przed rokiem akademickim 2015/2016 nie muszą realizować przedmiotów ogólnouniwersyteckich!!!

2) Osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2015/2016 i 2016/2017 muszą zrealizować co najmniej dwa przedmioty ogólnouniwersyteckie za łącznie minimum 5 pkt ECTS.

3) Osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2017/2018 a także osoby, które rozpoczną studia w kolejnych latach muszą zrealizować przedmioty ogólnouniwersyteckie za łącznie minimum 15 pkt ECTS.

Serdecznie pozdrawiam
dr Sławomir Żółtek

Prodziekan ds Studenckich
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warszawski