Jubileusz prof. Marii Zabłockiej

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Pracownicy Katedry Prawa Rzymskiego i Antycznego
Uniwersytetu Warszawskiego
mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję

Mater familias

zorganizowaną ku czci Marii Zabłockiej
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
wieloletniej Dyrektor Instytutu Historii Prawa i Kierownik Katedry Prawa Rzymskiego i Antycznego
połączoną z wręczeniem Jubilatce księgi pamiątkowej

1 października 2016 roku, w godz. 10.00–17.00
w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich
ul. Krakowskie Przedmieście 32