Innocence Project – Przeciwdziałanie niesłusznym skazaniom

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w  II edycji zajęć  Katedry Kryminalistyki WPiA, realizowanych w porozumieniu z Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz Kliniką Prawa UW.

„Innocence Project – Przeciwdziałanie niesłusznym skazaniom”

Zajęcia te stanowią nawiązanie do zajęć związanych z problematyką niesłusznych skazań – „Cold Cases. Śledztwa w sprawach zakończonych ze względu na niewykrycie rzeczywistych sprawców” prowadzonych Katedrze Kryminalistyki dla studentów Wydziału Prawa i Administracji UW przez dr hab. Pawła Waszkiewicza.

W trakcie zajęć uczestnicy zetkną się z autentycznymi sprawami i ludzkimi losami. Wcielą się
w rolę advocatus diaboli, których zadaniem będzie analiza prawomocnie zakończonych spraw karnych, w których doszło do skazania.

Analizując materiał aktowy uczestnicy podejmą się weryfikacji, czy w omawianych przypadkach nie doszło do pomyłki wymiaru sprawiedliwości skutkującej niesłusznym skazaniem.
(Szczegółowy opis zajęć poniżej).

  • Zajęcia będą odbywać się w środy w godz. 15.00-16.30;
  • W związku z warsztatowym charakterem zajęć zaliczenie zajęć obejmuje aktywne uczestnictwo w realizowanym projekcie oraz zespołowe przygotowanie raportów przedstawiających wyniki prowadzonych analiz;
  • Zajęcia pozwalają na zdobycie 5 punktów ECTS;
  • W związku z ograniczoną liczbą miejsc oraz charakterem zajęć, rekrutacja na nie odbywać się będzie wyłącznie drogą mailową;
  • Zgłoszenia zawierające CV, list motywacyjny oraz wskazanie dotychczas ukończonych przedmiotów związanych z tematyką zajęć, prosimy nadsyłać do 25 września 2016 r. na adres: nieslusznieskazani@wpia.uw.edu.pl;
  • O wynikach rekrutacji poinformujemy mailowo do dnia 28 września;

Z poważaniem,
Prof. dr hab. Ewa Gruza
Mgr Daniel Mańkowski


Slice-1

Opis zajęć:

Pomimo, że jednym z głównych celów procesu karnego jest niedopuszczenie do tego, ażeby osoba niewinna poniosła odpowiedzialność, to praktycznie od samego początku istnienia zorganizowanych form wymiaru sprawiedliwości towarzyszą mu pomyłki sądowe – skutkujące niesłusznymi skazaniami.

Jak wskazują dotychczasowe doświadczenia – najczęstszych przyczyn pomyłek sądowych należy poszukiwać w mankamentach prawa dowodowego, błędach na etapie gromadzenia i analizy materiału dowodowego oraz niepewności samych środków dowodowych.

Warsztaty „Innocence Project – pozwolą uczestnikom na wzięcie udziału w zajęciach, których wyniki mogą mieć przełożenie na faktyczne losy osób, w przypadku których zachodzi podejrzenie, że doszło do ich niesłusznego skazania.

Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką niesłusznych skazań, kryminalistyką, prawem oraz procesem karnym, a także psychologią sądową.

W trakcie warsztatów, uczestnicy, pracujący na aktach autentycznych dwóch spraw karnych, będą dokonywać analiz przeprowadzonego postępowania, w celu weryfikacji ryzyka, że w badanych sprawach odpowiedzialność poniosła osoba niewinna.

Ponadto, uczestnicy będą mieć okazję zapoznać się z problematyką niesłusznych skazań: ich przyczynami, najczęstszymi mechanizmami, które do nich prowadzą, a przede wszystkim, wypracowanymi w dorobku nauki metodami przeciwdziałania im.

W zadaniu tym uczestnikom pomagać będą goście, wywodzący się zarówno ze środowisk naukowych jak i praktyki prawa, którzy będą dzielić się z uczestnikami swoją wiedzą
i doświadczeniem w pracy nad takimi sprawami.

Efekty pracy poszczególnych zespołów, opracowane w formie raportów, zostaną przekazane Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w celu wykorzystania w jej statutowej działalności, w zakresie przeciwdziałania niesłusznym skazaniom.

Zdobyta w trakcie zajęć wiedza i umiejętności pomoże uczestnikom w przygotowaniu się do przyszłej praktyki zawodowej, poprzez pogłębienie zdolności analitycznego myślenia, efektywnej pracy z aktami, komunikacji i pracy w zespole oraz właściwego podejścia do relacji ofiara – sprawca przestępstwa.

Uczestnicy zajęć otrzymają 5 punktów ECTS.

Uwaga!
Ze względu na charakter zajęć wymagać one będą znacznego wkładu pracy własnej oraz w zespołach.