Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 na WPiA UW