II Symulacja Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej

Prof. UW dr hab. Katarzyna Bilewska – Kierownik Katedry Prawa Handlowego WPiA UW, Prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet – Kierownik Katedry Prawa Handlowego WPIA KUL oraz Prof. UwB dr hab. Agnieszka Malarewicz- Jakubów – Kierownik Zakładu Prawa Handlowego WP UwB zapraszają do udziału w II Symulacji Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 roku (czwartek) w Sali A3 w budynku Collegium Iuridicum II (ul. Lipowa 4) o godz.10.00-13.00. 

Warsztat odbywać się będzie przy wykorzystaniu profesjonalnego systemu do głosowania na walnych zgromadzeniach, a udział w nim wezmą Pracownicy Naukowi i Studenci z Wydziału Prawa UwB oraz Wydziałów Prawa i Administracji KUL i UW.

Założeniem warsztatu jest możliwość aktywnego udziału wszystkich uczestników  w symulacji obrad walnego zgromadzenia spółki akcyjnej.

Partnerem II Symulacji Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej jest Unicomp-WZA sp. z o.o. 

Szczegółowe informacje na temat warsztatów, a także materiały istotne dla udziału w symulacji, w szczególności ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, porządek obrad oraz projekty uchwał będą publikowane na stronie internetowej Katedry Prawa Handlowego WPiA UW pod adresem kph.wpia.uw.edu.pl