II konkurs im. Profesora Andrzeja Stelachowskiego na najlepsze prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne


Regulamin konkursu