Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim w roku akademickim 2016/17, kierunek Administracja, Niestacjonarne Studia II Stopnia

Harmonogram