Harmonogram rejestracji na przedmioty na rok akademicki 2016/17 dla studentów Prawa lat II-V – zmiany na dzień 01.09.2016

Szanowni Studenci,

oddajemy w Państwa ręce harmonogram rejestracji na przedmioty na rok akademicki 2016/17 (całoroczne oraz z semestru zimowego) dla studentów Prawa oraz studentów Kolegium MISH realizujących minimum programowe na WPiA UW.

  1. Rejestracja na przedmioty zakończone egzaminem oraz ćwiczenia do wyboru w turze czerwcowej w zasadniczy sposób różni się od dotychczasowej praktyki. Po turze, w której studenci dokonują wyboru przedmiotów (studenci deklarują, na jakie przedmioty dodatkowe – wykłady i ćwiczenia będą uczęszczać) oraz etapie przygotowania dla Państwa odpowiedniej liczby grup ćwiczeniowych, nastąpi rejestracji do grup, która będzie rejestracją „kto pierwszy ten lepszy„. Oznacza to, że student samodzielnie dokonuje rejestracji do grupy zajęciowej zarówno z przedmiotów obowiązkowych wskazanych dla danego roku studiów jak i dodatkowych. Do rejestracji do grup ćwiczeniowych z przedmiotów do wyboru zostaną dopuszczeni jedynie studenci, którzy dokonali wyboru przedmiotów w 1 turze rejestracji cz. 1 (a) lub studenci rejestrujący się na przedmioty obowiązkowe wskazane dla ich roku studiów.
  2. Studenci, którzy zadeklarowali chęć udziału w zajęciach a nie dokonali wyboru grup (wykładowych lub ćwiczeniowych) zostaną w dniu 28.06 administracyjnie zapisani do grup zajęciowych
  3. W terminie 3-4 lipca 2016r. studenci mają możliwość: wyrejestrowania z grup ćwiczeniowych, w których nie mogą uczęszczać/dopisania się do grup zajęciowych w ramach określonego limitu miejsc. Tura dostępna tylko przy przedmiotach do wyboru.
  4. Rejestracja na seminaria jest rejestracją „kto pierwszy ten lepszy”
  5. Rejestracja na wykłady specjalizacyjne i konwersatoria jest rejestracją „kto pierwszy ten lepszy”

Zmiana na dzień 01.09.2016 dotyczy II tury rejestracji

Pobierz harmonogram