Harmonogram rejestracji na przedmioty dla studentów I roku Prawa – zmiany na dzień 9.09.2016 r.

Szanowna Studentko/Szanowny Studencie,

W związku ze zbliżającym się rokiem akademickim 2016/17 zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem rejestracji na przedmioty dla studentów I roku Prawa. Studenci Prawa mają możliwość samodzielnego wyboru swojego planu zajęć poprzez wzięcie udziału w rejestracji elektronicznej. Osobom, które w terminie określonym w harmonogramie nie wezmą udziału w rejestracji, plan zajęć z przedmiotów obowiązkowych zostanie nadany administracyjnie w dniu 27.09.2016 r. Plan zostanie opublikowany na indywidualnych kontach w systemie USOSweb.

  • Zarządzenie DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI Uniwersytetu Warszawskiego  z dnia  09.09.2016 r.  w sprawie zasad, trybu i harmonogramu rejestracji na przedmioty na rok akademicki 2016/2017 – na kierunku „prawo” dla studentów I roku  (dotyczy on rejestracji na przedmioty obowiązkowe na I roku oraz rejestracji na wykłady specjalizacyjne i konwersatoria)  Pobierz

Zmiana w dniu 9.09.2016 r. dotyczy godzin rozpoczęcia rejestracji na przedmioty obowiązkowe.