Hans Kelsen’s Legal Philosophy And Legal Theory

W czasie miesięcznego pobytu w Warszawie prof. Stanley Paulson będzie prowadził bardzo intensywny kurs współczesnej teorii i filozofii prawa pt. HANS KELSEN’S LEGAL PHILOSOPHY AND LEGAL THEORY. Kurs będzie zogniskowany wokół filozofii i teorii prawa Hansa Kelsena, chociaż poprowadzony w ten sposób, aby wykazać ocenę jej pełnej aktualności, w świetle stanowisk oponentów Kelsena, np. Carla Schmitta, H.L.A. Harta i innych. Prof. Paulson zapewni też indywidualne konsultacje dla pracowników, doktorantów oraz studentów WPiA UW.

Stanley L. Paulson jest profesorem prawa i profesorem filozofii na Wydziale Prawa Uniwersytetu Stanu Washington w St. Louis. W 2000 r. objął Katedrę Jurysprudencji im. Williama Gardinera Hammonda i do dzisiejszego dnia pełni rolę głównego wykładowcy filozofii prawa i teorii prawa na Uniwersytecie w St. Louis. Jest w świecie uważany za jednego z najwybitniejszych specjalistów z zakresu teorii prawa, w szczególności teorii Hansa Kelsena. Lista jego publikacji (w sześciu językach) przekracza 170 pozycji. Stanley Paulson jest przy tym amerykańskim filozofem i prawnikiem, który jednocześnie znakomicie zna myśl europejską, w tym niemiecką i skandynawską, co jest bardzo rzadkim przypadkiem. Cieszy się ogromną estymą w światowym środowisku teoretyków i filozofów prawa. Otrzymał m.in. doktoraty honorowe w Kilonii oraz w Uppsali oraz wiele innych nagród i wyróżnień. Prowadził wykłady na Uniwersytecie Harvarda, w Berkeley (Kalifornia), w Heidelbergu, Getyndze, Berlinie, Bonn, Monachium, Würzburgu, Wiedniu, a także w Australii, Japonii, Meksyku, Izraelu, Francji, Włoszech i Hiszpanii. Łącznie prof. Paulson wygłaszał wykłady na ponad 80 uniwersytetach na pięciu kontynentach. Ma bardzo dobre kontakty z polskimi uczelniami, zwłaszcza z wydziałami prawa w Poznaniu (UAM) i w Łodzi (UŁ). Prof. Stanley Paulson stale współpracuje z europejskimi filozofami prawa, spędzając zwykle pół roku w Kilonii w Instytucie kierowanym przez prof. Roberta Alexy’ego.

Wykłady prof. Stanleya Paulsona w Warszawie będą niewątpliwie wydarzeniem akademickim na skalę ogólnopolską. Służyłyby rozwojowi naukowemu pracowników Wydziału Prawa i Nauki o Państwie Uniwersytetu Warszawskiego, ale pozwoliłyby również na przyjazd gości z innych ośrodków akademickich w Polsce.

Wstępne zaproszenie na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego sformułował jeszcze w październiku 2011 r. prodziekan WPiA UW, prof. dr hab. Tomasz Giaro, kiedy prof. Paulson odwiedził Polskę wygłaszając wykłady w Trybunale Konstytucyjnym, a także na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego zaprosił prof. Paulsona do Warszawy już wcześniej w 2012 r. oraz w 2015 r. jednak ze względów osobistych wcześniejsze wykłady nie doszły do skutku.

Szczegółowy program wykładów