dr Beata Janiszewska

[ dodano: 12-11-2013, autor: S.M.]

wniosek autoreferat Recenzja dr hab. Małgorzata Świderska Recenzja prof. dr hab. Adam Zieliński Recenzja prof. dr hab.  Mirosław Nazar Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Beaty Janiszewskiej : 10 października 2013r.  – dr Beata Janiszewska złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej na Wydziale Prawa i Administracji UW. 11 października […]


dr Ryszard Strzelczyk

[ dodano: 18-09-2013, autor: S.M.]

wniosek autoreferat Skład komisji habilitacyjnej   Recenzja Prof. dr hab. Edward Gniewek Recenzja Prof. dr hab. Edward Drozd Recenzja Prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski   Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego 22 czerwca 2013r.  – dr Ryszard Strzelczyk złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej na Wydziale Prawa i Administracji UW. […]


dr Marcin Dyl

[ dodano: 26-04-2013, autor: S.M.]

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie naukowej prawo Autoreferat Wykaz publikacji dr. Marcina Dyla Informacje o osiągnięciach dydaktycznych, działalności organizacyjnej i działalności popularyzującej naukę Skład Komisji habilitacyjnej Recenzja – Prof. dr hab. Leon Kieres Recenzja – Dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz, Profesor UW Recenzja – Prof. dr hab. Jan Grabowski   […]


dr Piotr Milik

[ dodano: 23-04-2013, autor: S.M.]

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego Autoreferat Skład Komisji habilitacyjnej   Recenzja dr hab. Roman Kwiecień, prof. nadzw. UMCS Recenzja prof. dr hab. Władysław Czapliński Recenzja prof. dr hab. Zdzisław Galicki Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Piotra Milika: 15 października 2012r.  – dr Piotr Milik złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie […]


dr Leszek Bosek

[ dodano: 9-10-2012, autor: BS]

Wniosek Autoreferat Wykaz publikacji Skład Komisji Habilitacyjnej Recenzja – prof. dr hab. A. Zieliński Recenzja – Dr hab. Andrzej Herbert, prof. KUL Recenzja – Prof. dr hab. Andrzej Koch UAM w Poznaniu   Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Leszka Boska: 25 września 2012r. – dr Leszek Bosek złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i […]


dr Piotr Marek Przybysz

[ dodano: 8-10-2012, autor: S.M.]

Wniosek z dnia 26 kwietnia 2012r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk prawnych, w dyscyplinie naukowej „prawo” Autoreferat Wykaz publikacji  Skład Komisji habilitacyjnej Recenzja prof. zw. dr hab. Zbigniew Kmieciak Recenzja prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski Recenzja dr hab. Marta Romańska Uchwała Komisji Habilitacyjnej 22 stycznia 2013 r. Uchwała Rady Wydziału Prawa i […]


dr Tomasz Przesławski

[ dodano: 8-10-2012, autor: G.S.]

Wniosek Autoreferat Wykaz publikacji Skład komisji: przewodniczący komisji – prof. Teodor Szymanowski – Uniwersytet Warszawski, sekretarz komisji – prof. dr hab. Piotr Girdwoyń – Uniwersytet Warszawski, recenzent – dr hab. Barbara Stańdo-Kawcka – Uniwersytet Jagieloński, recenzent – prof. Stefan Lelental – Uniwersytet Łódzki, recenzent – dr hab. Monika Płatek – Uniwersytet Warszawski, członek komisji – dr […]


dr Jakub Urbanik

[ dodano: 25-06-2012, autor: G.S.]

Wniosek, Autoreferat, Wykaz publikacji Komisja Habilitacyjna: przewodniczący komisji – prof. Andrzej Sokala  – UMK Toruń, sekretarz komisji – dr hab. Andrzej Zakrzewski, prof. UW – Uniwersytet Warszawski, recenzent –prof. Ewa Wipszycka Bravo – Uniwersytet Warszawski, recenzent – dr hab. Marzena Dyjakowska – KUL im. JP II, recenzent – Prof. Józef Mélèze Modrzejewski – Uniwersytet Paryski I – Sorbona – Uniwersytet […]


Posiedzenie Komisji – 17.05.2012

[ dodano: 17-05-2012, autor: BS]

Posiedzenie Komisji – 17.05.2012 Plik z uchwałą


dr Michał Królikowski (zakończone nadaniem stopnia dr hab.)

[ dodano: 24-04-2012, autor: BS]

Wniosek do CK Autoreferat Uzasadnienie Komisja Habilitacyjna: przewodniczący komisji – prof. Andrzej Zoll – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, sekretarz komisji – dr hab. Ewa Gruza – Uniwersytet Warszawski, recenzent –prof. Leszek Kubicki- Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, recenzent – dr hab. Witold Kulesza –Uniwersytet Łódzki, recenzent – prof. Eleonora Zielińska – Uniwersytet Warszawski, członek komisji […]


Strona 5 z 512345