Festiwal Nauki Warszawa


Kłóć się z głową. Akcja – reakcja, czyli o co w tej kłótni chodzi?

Mediator Łukasz Stanek
23 września, 12.00-14.00 (sobota)

Krakowskie Przedmieście 26/28
Budynek dawny BUW sala 211 drugie piętro

Warsztaty, lekcje i zajęcia ruchowe w jednym, aktywny wykład, pełen ruchu, muzyki, zabawy i rozmowy. Wspólne rozwiązywanie zagadki – dlaczego i jak się kłócimy, czy można kłócić się w pojedynkę, czy kłótnie są nam potrzebne, a jeśli tak, to do czego? Czy mamy coś dzięki kłótniom? Szukając odpowiedzi będziemy poznawać kłótnię, jej przebieg, oraz to co nas w jej stronę kieruje. Być może uznamy, że można kłócić się mądrze.. Można?

Dostępne od: 15 lat

Współorganizator: Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów


CSI: fikcja a rzeczywistość. Oględziny Miejsca zdarzenia.

Koło Naukowe Prawa Karnego „Temida”
24 Wrzesień, 10.30-14.00 (niedziela)

Krakowskie Przedmieście 26/28
Budynek dawny BUW sala 211-213 drugie piętro

Na filmach często mamy okazję oglądać najprzeróżniejsze metody pracy policji. Jednak zwykle są one bliższe fikcji niż prawdzie. W czasie tych warsztatów, uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z metodami, których rzeczywiście używają technicy kryminalistyki do zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia. Po krótkim, teoretycznym wprowadzeniu uczestnicy sami zmierzą się z zabezpieczaniem różnego rodzaju śladów.

Dostępne od: 12 lat


Co to jest Konstytucja?

dr hab. Ryszard Piotrowski
29 Wrzesień, 17.00-18.30 (piątek)

Lipowa 4, Wydział Prawa i Administracji sala 1.2 parter

Wykład „Co to jest konstytucja ?” ma przybliżyć uczestnikom pojęcie,  które ostatnio często pojawia się w debacie publicznej. Pytania o granice władzy suwerena i źródła praw człowieka w ustroju współczesnego państwa europejskiego stały się szczególnie aktualne w ostatnich miesiącach.  Są to zarazem pytania o konsekwencje polskiego członkostwa w Unii Europejskiej i współczesne znaczenie Europy. Przedmiotem wykładu będzie przedstawienie współczesnego znaczenia  ustawy zasadniczej,   jej roli w ustroju określanym jako demokratyczny,  związku konstytucji i praw człowieka, jej funkcji w państwie, zagadnienia stosowania konstytucji i kontroli konstytucyjności prawa, a także zagadnienia zmiany konstytucji.

Dostępne od: 16 lat


Czym różni się grafologia od kryminalistycznych badań pisma ręcznego

prof. Tadeusz Tomaszewski
30 Wrzesień, 10.00-11.30 (sobota)

Lipowa 4, Wydział Prawa i Administracji UW sala 1.2 parter

Kryminalistyczna ekspertyza pisma ręcznego jest jednym z rodzajów badań prowadzonych dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania. Jej głównym zadaniem jest ustalenie osoby, który napisała lub podpisała kwestionowany dokument, a nadto ujawnianie fałszerstw takich dokumentów i metod stosowanych dla ich podrobienia lub przerobienia. Nauka kryminalistyki rozwija badania porównawcze pisma ręcznego, gdyż zakłada się, że tylko dysponując wzorcem do porównania, na podstawie podobieństw i różnic cech graficznych występujących w materiale dowodowym i porównawczym, można ustalić osobę piszącą lub wykluczyć podejrzanego jako wykonawcę danego rękopisu. Z drugiej strony w języku potocznym funkcjonują określenia „grafologia” i „grafolog” dla oznaczenia badań pisma ręcznego i eksperta, który takimi badania się zajmuje. Takiej grafologii nie należy jednak mylić z badaniami grafologicznymi, które nie mają podstaw naukowych i według ich zwolenników mają służyć do określania cech psychicznych wykonawcy (autora) pisma. Celem wykładu jest przedstawienie pól badawczych kryminalistycznych badań pisma ręcznego i grafologii w ścisłym znaczeniu, ilustrując je przykładami z praktyki, jak również pokazanie różnic między tymi dyscyplinami.

Dostępne od:  12 lat