ERASMUS Rekrutacja na indywidualny program nauczania – Staff Mobility for Teaching

Szanowni Państwo,

podobnie jak w poprzednich latach Biuro Współpracy z Zagranicą UW ogłosiło nabór wniosków wyjazdowych w ramach programu Erasmus+ STA – wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych za granicą. W związku z ogłoszonym konkursem na dofinansowanie „Erasmus – Mobilność edukacyjna” 2017/2018 (KA-103) – wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA)” w załączeniu przesyłam:

1) „Procedurę i kryteria kwalifikacji, organizację oraz zasady finansowania wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) w roku akademickim 2017/2018”,

2) Formularz „indywidualny program nauczania – Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement”,

3) Taryfikator.

Finansowany w programie Erasmus+ wyjazd zakłada przeprowadzenie minimum 8 godzin zajęć w jednej z uczelni partnerskich Erasmus, na podstawie indywidualnego planu zajęć ustalonego z jednostką przyjmującą (partnerem zagranicznym ) – pkt 2. Wyjazd można zrealizować do września 2018 r. Nauczyciel akademicki nie może ubiegać się o wyjazd z tzw. „cudzej umowy” (tj. umowy zawartej przez inną jednostkę niż macierzysta).

Zachęcam do zapoznania się z załączonymi informacjami (w szczególności z Procedurą – pkt 1). Pozostałe informacje i formularze znajdują się również na stronie: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu >> Wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich – STA 2017/2018.

Pracownicy WPiA UW mogą przesyłać swoje zgłoszenia na adres: mm.sokolowski@wpia.uw.edu.pl w terminie do 24 października br. włącznie. Skan Państwa formularza (pkt 2), podpisany przez wnioskującego z WPiA UW wraz z podpisem przedstawiciela uczelni zapraszającej przesłany na mój, ww. adres email, jest w tym zakresie wystarczający.

W oparciu o zgłoszenia pracowników stworzona zostanie lista rankingowa.

Zainteresowanym udzielę wszelkich niezbędnych informacji.

Ukłony,
dr Maciej M. Sokołowski