Dziedzictwo Leona Petrażyckiego

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Tomasz Giaro

oraz

Przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Marek Zubik

mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową
z okazji 150. rocznicy urodzin Leona Petrażyckiego

pod tytułem

„Dziedzictwo Leona Petrażyckiego”

1 czerwca 2017 r.

Sala Senatu Uniwersytetu Warszawskiego
Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28


Program konferencji
Rejestracja