Dyżury Pełnomocnika Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych dr Krzysztofa Koźmińskiego odbędą się w dniach 3, 17, 31 lipca 2018 r.

Dyżury Pełnomocnika Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych dr Krzysztofa Koźmińskiego odbędą się w dniach: 3, 17, 31 lipca 2018 r., w godzinach 14:00-15:00 (p. 423, CI I)