Drużyna WPiA UW w ścisłej czołówce konkursu FDI International Arbitration Moot 2017

Drużyna Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zajęła 7 miejsce w rundach ustnych międzynarodowego konkursu prawniczego Foreign Direct Investment International Arbitration Moot 2017, a Agata Kruczyk zajęła 4 miejsce w kategorii najlepszych mówców. Łącznie w konkursie wzięły udział 104 drużyny z całego świata.

Konkurs FDI International Arbitration Moot to międzynarodowy konkurs prawniczy z zakresu arbitrażu inwestycyjnego, w którym co roku drużyna WPiA UW osiąga znaczące sukcesy.

W skład tegorocznej drużyny wchodzili: Agata Kruczyk, Krzysztof Wasiewicz, Mateusz Fraszka, Maja Pyrzyna oraz Michał Szczepański.

Trenerami drużyny byli mgr Anita Garnuszek (Katedra Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego), mgr Michał König i mgr Marek Szolc. Opiekę merytoryczną nad drużyną sprawował również dr Rafał Morek (Katedra Prawa Cywilnego Porównawczego).