dr Rafał Nawrot

Wniosek

Autoreferat

Wykaz opublikowanych prac naukowych

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Rafała Nawrota:

12 lipca 2016r. .  – dr Rafał Nawrot złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

14 lipca  2016r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

14 listopada 2016r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

  • prof. dr hab. Hanna Litwińczuk  – recenzent
  • prof. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska – członek komisji
  • dr hab. Paweł Wajda, prof. UW – sekretarz

06 grudnia  2016r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną.

19 czerwca 2017r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego dra Rafała Nawrota

Uchwała