dr hab. Karol Karski otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Europejskiego w Tbilisi

W dniu 22 stycznia dr hab. Karol Karski z Instytutu Prawa Międzynarodowego otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Europejskiego w Tbilisi. Doktorat przyznano na wniosek Wydziału Prawa, Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Europejskiego w Tbilisi w uznaniu aktywnej współpracy z Wydziałem Prawa, Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz za wybitny wkład do rozwoju nauki prawa międzynarodowego, w tym w zakresie badań dotyczących przekształceń państwowych na obszarze postradzieckim, a także za aktywność w sferze współpracy polsko-gruzińskiej i na płaszczyźnie UE-Gruzja. Serdeczne gratulacje!