dr Adam Szafrański

Wniosek

Autoreferat

Wykaz osiągnięć

Wykaz publikacji

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Adama Szafrańskiego:

04 września 2014r.  –  dr Adam Szafrański złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej na Wydziale Prawa i Administracji UW.

17 września 2014r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

15 grudnia 2014r.  – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:
prof. dr hab Marek Wierzbowski– recenzent
prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz– członek Komisji
dr hab. Paweł Wajda – sekretarz komisji

03 lutego 2015r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie:

skład komisji

15 czerwca 2015r. Rada WPiA UW podjęła uchwałę o powołaniu nowego recenzenta dr hab. Waldemara Hoffmana (Akademia Leona Koźmińskiego).

01 września 2015r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała w zamian prof. Marka Wierzbowskiego nowego recenzenta dr hab. Waldemara Hoffmana  w postępowaniu habilitacyjnym dr Adama Szafrańskiego

01 grudnia  2015r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała w zamian prof. Anny Walaszek – Pyzioł nowego recenzenta dr hab. Swora Mariusza  w postępowaniu habilitacyjnym dr Adama Szafrańskiego

06 września 2016r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała w zamian dr hab. Swora Mariusza nowego recenzenta prof. UŚ Mirosława Pawełczyka  w postępowaniu habilitacyjnym dr Adama Szafrańskiego

05.04.2017r. – Posiedzenie Komisji habilitacyjnej o przedstawieniu Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW opinii o nadaniu lub odmowie nadania dr Adamowi Szafrańskiemu stopnia doktora habilitowanego.

24 kwietnia 2017r.  – Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Adamowi Szafrańskiemu.