Cold cases – rekrutacja na zajęcia

Szanowni Państwo,

z przyjemnością zapraszam Państwa do udziału w czwartej edycji zajęć:

Cold Cases. Śledztwa w sprawach zakończonych ze względu na nie wykrycie rzeczywistych sprawców.

Co?

W czasie zajęć uczestnicy będą analizowali dwie sprawy kryminalne, które zakończyły się umorzeniem z powodu niewykrycia sprawców lub skazaniem osób, które z dużym prawdopodobieństwem nie popełniły zarzucanych im czynów.

(dokładny opis zajęć wraz z zakładanymi efektami kształcenia znajduje się tutaj)

Gdzie?

Collegium Iuridicum I oraz zajęcia w terenie

Kiedy?

Środy 9:45-13.00 oraz dodatkowe terminy ustalone na pierwszych zajęciach

W jaki sposób?

W związku z ograniczoną liczbą miejsc oraz charakterem zajęć rekrutacja na nie odbywać się będzie drogą mailową. Zgłoszenia zawierające krótkie CV oraz krótki list motywacyjny proszę nadsyłać do 26 września 2017 r. na adres:

p.waszkiewicz@uw.edu.pl

W temacie proszę wpisywać: cold cases

Jakimi narzędziami?

Zaliczenie zajęć możliwe będzie dzięki aktywnemu w nich uczestnictwu, w tym czytaniu akt i lektur, a także realizacji projektu z pogranicza kryminalistyki i procesu karnego.

Zajęcia pozwalają na zdobycie 6 punktów ECTS.

Dlaczego?

Odpowiedzi na to pytanie powinny się pojawić w krótkich listach motywacyjnych…

Kto?

Studenci zainteresowani kryminalistyką i procesem karnym, którzy pomyślnie zaliczyli zajęcia z Kryminalistyki ogólnej (ćwiczenia i wykład).

Z poważaniem

Paweł Waszkiewicz