Archive | Komunikaty dziekanatu RSS feed for this section

Przywrócone terminy z przedmiotu Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne

dr Magdalena Śliwa – Wajda 27.09. godz. 10.00 – 11.30 sala 3.02 INPA 373879 372123 327299 357806 358408 373932 278887 373984 391322 360208 312844 359413

Możliwość komentowania Przywrócone terminy z przedmiotu Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne została wyłączona Continue Reading →

Przywrócone terminy z przedmiotu Prawa Unii Europejskiej

dr M. Taborowski 24.09 godz.16.00 p.112 374217 373505 346291 312844 291783 347163 373859 373627 371424 360216 373861 278887 339667 Prof. dr hab. R. Grzeszczak 26.09. godz. 16.30 p.113 379588 373883 352869 339674 359387 346280 358382 333019 373576 334056 374208

Możliwość komentowania Przywrócone terminy z przedmiotu Prawa Unii Europejskiej została wyłączona Continue Reading →

Przywrócone terminy z przedmiotu Postępowanie Cywilne

Prof. Andrzej Wach 25.09.2018r., godz. 17:00, p.303 1. 319919 2. 360243 3. 360191 4. 319719 5. 305238 6. 358200 7. 359933 8. 360026 9. 360210 10. 358906 11. 367019 12. 360840 13. 223996 Prof. Andrzej Harla 26.09.2018r., godz. 10:00, p.303 1. 360069 2. 354745 3. 359273 4. 360269 5. 360867 6. 346706 7. 334327 8. […]

Możliwość komentowania Przywrócone terminy z przedmiotu Postępowanie Cywilne została wyłączona Continue Reading →

Przywrócone terminy z Prawa Pracy

Dr Michał Raczkowski 28.09.2018 r., godz. 9:00, s.1.07   CI III Oboźna 3 360191 334131 367193 291375 367019 346836 319583 360818 358382 334164 372123 402190 373597 345103 346734 358695 370956 333092 345092 359035

Możliwość komentowania Przywrócone terminy z Prawa Pracy została wyłączona Continue Reading →

Przywrócone terminy z przedmiotu Prawo finansów publicznych

Dr Krzysztof Radzikowski 27.09.2018 r., godz. 15:00, s.2.09   CI III Oboźna 6 319919 359273 334107 347044 392957 359353 350677 357783 367019 358906 357798 338413 339735 353284 360818 358122 319020 193064 345092 250228 358382 360294 359991 379505 374006 374049

Możliwość komentowania Przywrócone terminy z przedmiotu Prawo finansów publicznych została wyłączona Continue Reading →

Egzaminy dla osób z przywróconym terminem z przedmiotów: Prawo Rzymskie i tradycja romanistyczna; Ewolucja ustrojów państwowych i instytucji prawnych; Historia państwa i prawa polskiego

Egzaminy dla osób z przywróconym terminem odbędą się: Prawo rzymskie i tradycja romanistyczna: 27.09.2018r. godz. 10.00 pok. 202 Collegium Iuridicum I – osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery B-K 29.09.2018r. godz. 14.00 pok. 314 Collegium Iuridicum I – osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery O-Ż Ewolucja ustrojów państwowych i instytucji prawnych – 27.09.2018r. godz. 11.30, […]

Możliwość komentowania Egzaminy dla osób z przywróconym terminem z przedmiotów: Prawo Rzymskie i tradycja romanistyczna; Ewolucja ustrojów państwowych i instytucji prawnych; Historia państwa i prawa polskiego została wyłączona Continue Reading →

Przywrócony termin z Prawa Międzynarodowego Publicznego dla I roku prawa (rocznik 2017/2018)

Przywrócony termin z Prawa Międzynarodowego Publicznego dla I roku prawa (rocznik 2017/2018), odbędzie się z dr. T. Kamińskim, w dniu 25.09.2018r. (wtorek) o godzinie 11:00, w pokoju 114 (ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47) Lista osób: 396237 386019 389148 396359 304992 396389 392028 396803 396816 396846 396858 404595 385339 396915 334312 395523

Możliwość komentowania Przywrócony termin z Prawa Międzynarodowego Publicznego dla I roku prawa (rocznik 2017/2018) została wyłączona Continue Reading →

Przywrócone terminy z Prawa administracyjnego

dr Ewa Stefańska – 26.09. br godz. 10.00-11.30 s. 1.01 384904 385325 385207 383370 385344 385313 359977 359945 358085 385294 385232 383441

Możliwość komentowania Przywrócone terminy z Prawa administracyjnego została wyłączona Continue Reading →

Zarządzenie Nr 1/2018 Prodziekana do Spraw Studenckich Wydziału Prawa i Administracji z dnia 21 września 2018 r. w sprawie nowego wzoru zaświadczenia o odbyciu praktyk studenckich

Zarządzenie Nr 1/2018 Prodziekana do Spraw Studenckich Wydziału Prawa i Administracji z dnia 21 września 2018 r. w sprawie nowego wzoru zaświadczenia o odbyciu praktyk studenckich.

Możliwość komentowania Zarządzenie Nr 1/2018 Prodziekana do Spraw Studenckich Wydziału Prawa i Administracji z dnia 21 września 2018 r. w sprawie nowego wzoru zaświadczenia o odbyciu praktyk studenckich została wyłączona Continue Reading →

Przywrócone terminy z Prawa Międzynarodowego Publicznego II rok

Prof. dr hab. Stefan Sawicki 26.09.2018 godz. 10.00 pok. 109 383275 391268 383183 370549 333151 385309 339868 384904 383306 383195 383475 383093 383374 385176 383433 383634 373879

Możliwość komentowania Przywrócone terminy z Prawa Międzynarodowego Publicznego II rok została wyłączona Continue Reading →