Bezpłatne warsztaty „Zarządzanie stresem”

Biuro Karier UW zaprasza na bezpłatny warsztat „Zarządzanie stresem” Podczas szkolenia Uczestnicy rozwiną umiejętności miękkie w obszarze zarządzania stresem. Stres zwykle jest postrzegany jako zjawisko negatywne – obniżające efektywność pracy/ uczenia się, powodujące dyskomfort na poziomie osobistym i zespołu. Szkolenie, które Państwu proponujemy, ma na celu pokazanie, że stres można wykorzystać jako mechanizm konstruktywny.

Korzyści płynące z udziału w szkoleniu:

  • uczestnicy poznają sposoby na efektywne zarządzanie stresem tj. wykorzystanie stresu pozytywnego – EUSTRESU, który mobilizuje do działania i pozwala w pełni korzystać ze swoich zasobów (wiedzy, doświadczenia, umiejętności).
  • uczestnicy dowiedzą się także jakie korzyści płyną z umiejętności zarządzania stresem jako przeciwdziałaniu stresowi negatywnemu – DYSTRES. Poznają jak wykorzystać techniki relaksacyjne i antystresowe – działające w perspektywie krótkofalowej (np. przed stresującym spotkaniem), jak i długofalowej (obniżającej stres długotrwały).

Program spotkania dostępny na stronie Biura Karier UW: biurokarier.edu.pl


Warsztat odbędzie się:
19.04.2017 r.
w godz. 9.30-14.30
sala nr 215
w budynku dawnego BUW UW (p.II)

Spotkanie poprowadzi:
Pani Emilia Ilków
Trener biznesu, konsultant.
Wieloletnie doświadczenie w sprzedaży B2B
Szkolenia dla biznesu / warsztaty rozwojowe


ZAPISY: https://goo.gl/forms/3YRRdED6XRseaiYW2