Bezpłatna psychoterapia dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego.

Akademicki Ośrodek Psychoterapii od 1979 r. prowadzi bezpłatną psychoterapię dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Z oferty Ośrodka mogą korzystać osoby, które nie najlepiej radzą sobie ze stresem w życiu czy na uczelni, których problemy związane są zwłaszcza z radzeniem sobie z wewnętrznymi trudnościami (np. stany lękowe, zaburzenia nastroju, nieśmiałość, brak energii, nieumiejętność radzenia sobie w życiu), z kontaktami z osobami bliskimi – z partnerem, przyjaciółmi czy rodziną, z nieumiejętnością nawiązywania kontaktów z ludźmi, ze studiowaniem bądź pracą (np. trudności z koncentracją uwagi, z zapamiętywaniem), z trudnościami przystosowania się do nowych warunków życia, z objawami nerwicowymi.

Zgłoszenia i zapisy na wstępną rozmowę przyjmowane są telefonicznie pod numerem 22 853 76 72 od poniedziałku do piątku godzinach 12.00 – 13.00.
Zgłaszający się do Ośrodka nie muszą mieć skierowania na psychoterapię.

Każdej osobie zgłaszającej się do Ośrodka zapewniamy co najmniej spotkanie konsultacyjne. Dla osób, które chcą pracować nad swoimi problemami, gotowe są włożyć wysiłek i poświęcić swój czas, by się zmienić, mamy ofertę psychoterapii prowadzonej indywidualnie lub w małych grupach w zależności od potrzeb pacjentów i możliwości Ośrodka. Psychoterapia w Ośrodku prowadzona jest w warunkach ambulatoryjnych, co oznacza, że jej uczestnicy nie muszą przerywać studiów bądź pracy na czas jej trwania.

Psychoterapię w Ośrodku prowadzą w większości psychologowie z wieloletnią praktyką psychoterapeutyczną, posiadający certyfikaty potwierdzające kompetencje potrzebne do prowadzenia psychoterapii.