Archive by Author

dr Adam Szafrański

Wniosek Autoreferat Wykaz osiągnięć Wykaz publikacji Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Adama Szafrańskiego: 04 września 2014r.  –  dr Adam Szafrański złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej na Wydziale Prawa i Administracji UW. 17 września 2014r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału […]

Możliwość komentowania dr Adam Szafrański została wyłączona Continue Reading →

Dyżur dr Marty Madej-Kalety z dnia 30 września zostaje przeniesiony na środę 5 października o godz. 17.30

Dyżur dr Marty Madej-Kalety z dnia 30 września zostaje przeniesiony na środę 5 października o godz. 17.30

Możliwość komentowania Dyżur dr Marty Madej-Kalety z dnia 30 września zostaje przeniesiony na środę 5 października o godz. 17.30 została wyłączona Continue Reading →

Dyżur dr Cezariusza Sońty począwszy od m-ca października br., odbywa się w poniższych terminach

Dyżur dr Cezariusza Sońty począwszy od m-ca października br., odbywa się: – we wtorki o godz.14.00-15.00, p. 122, CI I, z tą zmianą, że: – z dn. 4 października br. zostanie przeniesiony, na prośbę zainteresowanych, na dzień 30 bm., godz. 15.45, p. 122, CI I, – z dn. 11 października br. zostanie przeniesiony, na prośbę […]

Możliwość komentowania Dyżur dr Cezariusza Sońty począwszy od m-ca października br., odbywa się w poniższych terminach została wyłączona Continue Reading →

Egzamin warunkowy z historii ustroju i prawa polskiego odbędzie się w dniu 12 października 2016 r. o godz. 11:30, s. A2 (ul. Lipowa 4)

Egzamin warunkowy z historii ustroju i prawa polskiego odbędzie się w dniu 12 października 2016 r. o godz. 11:30, s. A2 (ul. Lipowa 4)

Możliwość komentowania Egzamin warunkowy z historii ustroju i prawa polskiego odbędzie się w dniu 12 października 2016 r. o godz. 11:30, s. A2 (ul. Lipowa 4) została wyłączona Continue Reading →

Dyżur Prof. UW dr hab. Tomasza Staweckiego w dniu 29.09.2016 r. rozpocznie się o godz. 19.00, pok. 318 CI I

Dyżur Prof. UW dr hab. Tomasza Staweckiego w dniu 29.09.2016 r. rozpocznie się o godz. 19.00, pok. 318 CI I

Możliwość komentowania Dyżur Prof. UW dr hab. Tomasza Staweckiego w dniu 29.09.2016 r. rozpocznie się o godz. 19.00, pok. 318 CI I została wyłączona Continue Reading →

Egzamin warunkowy z Prawa ubezpieczeń społecznych jest przełożony z 3.10.2016 r. na dzień 7.10.2016 r. godz. 18:30 sala 1.2 (Collegium Iuridicum II)

Egzamin warunkowy z Prawa ubezpieczeń społecznych jest przełożony z 3.10.2016 r. na dzień 7.10.2016 r. godz. 18:30 sala 1.2 (Collegium Iuridicum II)

Możliwość komentowania Egzamin warunkowy z Prawa ubezpieczeń społecznych jest przełożony z 3.10.2016 r. na dzień 7.10.2016 r. godz. 18:30 sala 1.2 (Collegium Iuridicum II) została wyłączona Continue Reading →

Dodatkowy dyżur dr Agnieszki Koniewicz w środę 28.09.2016r. o godzinie 13.00 został odwołany

Dodatkowy dyżur dr Agnieszki Koniewicz w środę 28.09.2016r. o godzinie 13.00 został odwołany

Możliwość komentowania Dodatkowy dyżur dr Agnieszki Koniewicz w środę 28.09.2016r. o godzinie 13.00 został odwołany została wyłączona Continue Reading →

Z powodu wyjazdu zagranicznego pracownika naukowego ćwiczenia z postępowania karnego w dniu 5 października 2016 r. godz. 9.45 dla grupy 13 zostały odwołane

Z powodu wyjazdu zagranicznego pracownika naukowego ćwiczenia z postępowania karnego w dniu 5 października 2016 r.  godz. 9.45 dla grupy 13 zostały odwołane

Możliwość komentowania Z powodu wyjazdu zagranicznego pracownika naukowego ćwiczenia z postępowania karnego w dniu 5 października 2016 r. godz. 9.45 dla grupy 13 zostały odwołane została wyłączona Continue Reading →

Dyżur prof. dr hab. Małgorzaty Korzyckiej w dniu 28.09.2016r został odwołany

Dyżur prof. dr hab. Małgorzaty Korzyckiej w dniu 28.09.2016r został odwołany

Możliwość komentowania Dyżur prof. dr hab. Małgorzaty Korzyckiej w dniu 28.09.2016r został odwołany została wyłączona Continue Reading →

Dyżur Doc. dr Hanny Machińskiej, z powodu udziału w konferencji, został przeniesiony na piątek (30.09.2016 r.) na godzinę 8.00, pok. 316 CI I.

Dyżur Doc. dr Hanny Machińskiej, z powodu udziału w konferencji, został przeniesiony na piątek (30.09.2016 r.) na godzinę 8.00, pok. 316 CI I.

Możliwość komentowania Dyżur Doc. dr Hanny Machińskiej, z powodu udziału w konferencji, został przeniesiony na piątek (30.09.2016 r.) na godzinę 8.00, pok. 316 CI I. została wyłączona Continue Reading →