Ankieta studencka

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że właśnie rusza kolejna edycja wydziałowej ankiety studenckiej realizowanej w systemie „Ankieta”. Wypełnianie ankiet „letnich” – tj. dotyczących zajęć całorocznych oraz w całości zrealizowanych w semestrze letnim tego roku akademickiego – będzie możliwe od 30 marca do 25 maja br.

Ankiety obejmują pytania dotyczące zajęć, w których Państwo uczestniczyliście oraz pytania o Państwa ocenę programu nauczania i warunków studiowania na naszym Wydziale. Każdy student ma możliwość dokonania oceny wszystkich zajęć w których uczestniczył. Ocenę programu nauczania, warunków studiowania oraz metryczkę ankiety wypełniacie Państwo jeden raz w każdej turze ankiety – tj. raz w ankiecie „zimowej” i raz w „letniej”.

Zapewniam Państwa, że ankieta jest w pełni anonimowa. Konieczność zalogowania się do Centralnego Systemu Uwierzytelniania wynika jedynie ze specyfiki ankiety – dopiero po zalogowaniu program ustala listę pracowników, których dany student może oceniać. Następnie wypełnione przez Państwa ankiety „gubią” autora i trafiają do wspólnej puli.

Gorąco zachęcam do wypełniania ankiet! Państwa opinie stanowią bardzo ważny głos odnośnie jakości dydaktyki oraz programu nauczania i warunków studiowania na naszym Wydziale.

Z poważaniem,

dr Magdalena Błaszczyk
Pełnomocnik Dziekana WPiA UW ds. doskonalenia jakości procesu dydaktycznego