dr hab. Aleksander Stępkowski podsekretarzem stanu w MSZ

Miło nam poinformować, że w dniu 30 listopada 2015 r. pracownik Wydziału Prawa i Administracji, dr hab. Aleksander Stępkowski został powołany na stanowisko podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Aleksander Stępkowski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych będzie odpowiedzialny za sprawy prawne traktatowe oraz prawa człowieka.

Więcej informacji na stronie: www.msz.gov.pl