Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego podjęła Uchwałę negatywnie opiniującą projekt Ustawy 2.0 zwanej Konstytucją dla Nauki

[ dodano: 19-03-2018, autor: R.G.]

Dzisiaj Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, stosunkiem głosów 76 za, 12 przeciw i 16 wstrzymujących, podjęła Uchwałę negatywnie opiniującą projekt Ustawy 2.0 zwanej Konstytucją dla Nauki. Zachęcamy do zapoznania się z Uchwałą.


V Otwarte Posiedzenie Naukowe Katedry Prawa Handlowego

[ dodano: 10-10-2018, autor: M.K]

Kierownik Katedry Prawa Handlowego prof. UW dr hab. Katarzyna Bilewska zaprasza do udziału w V Otwartym Posiedzeniu Naukowym Katedry Prawa Handlowego, w czasie którego Pan prof. dr hab. Józef Frąckowiak (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) wygłosi wykład pt.: „Podstawowe pojęcia-narzędzia prawa prywatnego na przykładzie prawa handlowego”.  Posiedzenie odbędzie się w dniu 22 października 2018 roku o godzinie 17.00, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, […]


PPP and Concessions XI. Meeting of the European Procurement Law Group

[ dodano: 28-09-2018, autor: M.K]

Serdecznie zapraszamy na międzynarodowe seminarium – XI Spotkanie Europejskiej Grupy Prawa Zamówień Publicznych. Spotkanie odbędzie się już 4 i 5 października na naszym Wydziale. Informujemy, że limit miejsc na seminarium został przekroczony. 


List otwarty dziekanów wydziałów prawa uczelni publicznych

[ dodano: 20-09-2018, autor: R.G.]

My, niżej podpisani dziekani wydziałów prawa uczelni publicznych, wyrażamy dezaprobatę dla działań władz państwowych podważających zasadę trójpodziału i równoważenia władz oraz niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Nierespektowanie orzeczeń sądowych, nietransparentne i pośpiesznie prowadzone postępowania w celu obsadzenia stanowisk sędziów Sądu Najwyższego osobami niemającymi kwalifikacji wymaganych do pełnienia urzędu sędziego tego Sądu, próby zastraszania sędziów zwracających […]


Rekrutacja do Centrum Prawa Francuskiego

[ dodano: 19-09-2018, autor: M.K]


Szkoła Letnia Prawa Izraelskiego

[ dodano: 17-09-2018, autor: M.K]

17 września 2018 r. rozpoczyna się Szkoła letnia prawa izraelskiego, program prowadzony przez Wydział Prawa i Administracji UW we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Telawiwskiego. Jej cel to przybliżenie słuchacz(k)om – studen(k)tom oraz doktorant(k)om UW – unikatowego, mieszanego porządku prawnego współczesnego Izraela. Szkołę otworzą Ambasadorka Izraela w Polsce, JE Anna Azari i Dziekan WPiA, Prof. […]


Termin składania wniosków o stypendia ministra

[ dodano: 20-07-2018, autor: H.]

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów należy składać w Dziekanacie w terminie do 19 września 2018 r.


Strona 1 z 1012345...10...Ostatnia »