Seminarium „Towards European Constitutionalism XVI: Human Dignity, Freedom, Democracy, Equality, the Rule of law, Respect for Human Rights, Rights of Persons Belonging to Minorities… Words, Words, Words?”

Termin: 2017-05-15

Miejsce: Collegium Iuridicum I, Room 209

Powołanie Polskiego Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa

Termin: 2017-05-29

Miejsce: Sala Balowa, Pałac Tyszkiewiczów-Potockich

Dziedzictwo Leona Petrażyckiego

Termin: 2017-06-01

Miejsce: Sala Senatu UW, Pałac Kazimierzowski

Ustrojowe aspekty funkcjonowania procesu karnego

Termin: 2017-06-26

Miejsce: Sala Senatu UW, Pałac Kazimierzowski