Powołanie Polskiego Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa

Termin: 2017-05-29

Miejsce: Sala Balowa, Pałac Tyszkiewiczów-Potockich

Dziedzictwo Leona Petrażyckiego

Termin: 2017-06-01

Miejsce: Sala Senatu UW, Pałac Kazimierzowski

Ustrojowe aspekty funkcjonowania procesu karnego

Termin: 2017-06-26

Miejsce: Sala Senatu UW, Pałac Kazimierzowski