• Rekrutacja do Szkoły Prawa Niemieckiego
   
    http://spn.wpia.uw.edu.pl/pl/dla-kandydatow/
 • Studia I stopnia
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/studia-i-stopnia/
 • Wygraliśmy Ranking Wydziałów Prawa w DGP
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/110502-2/
 • Administracja Stacjonarna II Stopnia
   
    http://www.rekrutacja.wpia.uw.edu.pl/oferta/administracja-stacjonarna-ii-st/
 • Administracja Stacjonarna I Stopnia
   
    http://www.rekrutacja.wpia.uw.edu.pl/oferta/administracja-stacjonarna-i-st-/