• Legal Gender Trouble. Acknowledging gender differences in law
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/legal-gender-trouble-acknowledging-gender-differences-in-law/
 • Sądowe postępowanie egzekucyjne nowe wyzwania i perspektywy
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/sadowe-postepowanie-egzekucyjne-nowe-wyzwania-i-perspektywy/
 • Blockchain - prawo, technologia, biznes
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/konferencja-blockchain/
 • Gender Equality in Theory and Practice
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/gender-equality-in-theory-and-practice/
 • Wokół zasad wzajemnej niezależności i autonomii Kościoła i Państwa
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/wokol-zasad-wzajemnej-niezaleznosci-i-autonomii-kosciola-i-panstwa/