• In verietate concordia - wyzwania prawa europejskiego
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/in-verietate-concordia-wyzwania-prawa-europejskiego/
 • Seminarium naukowe poświęcone tematyce Brexitu
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/seminarium-naukowe-poswiecone-tematyce-brexitu/
 • Wykład Stephane Kolanowskiego
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/wyklad-stephane-kolanowskiego/
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Pełnomocnik w postępowaniu cywilnym
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/ogolnopolska-konferencja-naukowa-pelnomocnik-w-postepowaniu-cywilnym/
 • Wykład otwarty Centrum Prawa Amerykańskiego
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/wyklad-otwarty-centrum-prawa-amerykanskiego/