2 listopada dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Informujemy, że decyzją Dziekana Wydziału Prawa i Administracji prof. Tomasza Giaro, 2 listopada jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.